Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

naiko6
20:33
Reposted fromolbaria olbaria

September 17 2019

naiko6
20:37
Eklektyka, moje życie to drobne części  Estetyka, odpłacam im za nadobne pięknym  To prosta karma, unikam norm   Dostaję zło i oddaję zło
Reposted fromdivi divi
naiko6
20:34
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viaszydera szydera
naiko6
20:28
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
naiko6
20:19
9387 1b43 500
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza
naiko6
20:18
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
naiko6
19:54
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
naiko6
19:54
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
naiko6
19:45

September 02 2019

naiko6
20:56
1440 b6a9 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viamieszu mieszu
naiko6
20:33
0059 6849 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaboli boli

August 29 2019

naiko6
20:16
0131 0571
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen
20:08
20:03
1372 f0c0 500
naiko6
19:31
5924 83e5 500
Reposted frompampunio pampunio viasatyrlane satyrlane

August 28 2019

naiko6
18:47
4344 9b1d
Mr Robot
naiko6
18:44
2134 c296 500
Reposted fromhormeza hormeza viaboli boli
naiko6
18:27
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern – Na końcu tęczy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyrlane satyrlane
naiko6
18:26
8958 ef9f
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
naiko6
18:21
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl