Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

naiko6
21:25
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaMigotliwa Migotliwa
naiko6
21:25

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaMigotliwa Migotliwa
naiko6
21:20
9908 f57c 500

July 27 2017

naiko6
19:49
naiko6
19:49
naiko6
19:43
3421 04c7 500
Reposted fromMateuszFranczyk MateuszFranczyk
17:57
0270 a70f 500
naiko6
17:53
siadając na najobrzydliwszym fotelu w tramwaju.
17:16
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaMigotliwa Migotliwa
naiko6
17:14
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viamissljud missljud
naiko6
16:36
naiko6
16:35
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viacalineczka calineczka

July 26 2017

naiko6
22:03
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaMigotliwa Migotliwa
naiko6
22:00

"Wybrałam cię 
O jeden związek za wcześnie 
Poznałam cię 
O dwa lata za szybko 
Pocałowałam cię 
O trzy spotkania za prędko 
Pragnęłam cię 
O cztery miłości za późno 
Dotknęłam cię 
O pięć razy za dużo
Kochałam cię 
O sześć lat za długo
Przepraszam,
Że byłeś mój nie w czasie.."

~Paulina Bilińska - Diana Sullivan

July 25 2017

naiko6
21:13
0265 fb02 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaMigotliwa Migotliwa
19:21
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
19:20
2918 149e 500
18:57
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

naiko6
18:46
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKciukWzupie KciukWzupie
naiko6
18:43
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaKciukWzupie KciukWzupie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl