Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

18:13
naiko6
17:51
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viamole-w-filizance mole-w-filizance
naiko6
17:51
6932 5b05 500
Reposted frommalyskurwiel malyskurwiel viamaybeyou maybeyou
naiko6
17:50
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viairmelin irmelin
naiko6
17:49
6836 8364
Reposted fromtudu tudu viairmelin irmelin
naiko6
17:18
4990 043a 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

May 27 2017

naiko6
15:48
7927 8525
Reposted fromwstawaj wstawaj
naiko6
08:18
naiko6
07:40
5953 908b 500
naiko6
07:39
- Nie lubisz Andersena?
- Nie lubię. Jest smutny jak zimny rosół. Dziewczynka z zapałkami? UMIERA Gdzie tu, kurwa, morał? Gdzie tu "dobranoc" dla pięciolatka?
Mała syrenka? UMIERA! Disney jak bierze coś z Andersena, to musi wywalać zakończenie. A z Grimmów tylko co bardziej krwawe kwiatki. Albo te bajki o bałwanku co się zakochał w piecu i się stopił i o ołowianym żołnierzyku, co też się stopił? Też ten duński pojebaniec. A i nie zapomnijmy o Brzydkim Kaczątku. Raz - kręci się dookoła wyglądu, a to nie jest model, który chcę wpajać moim córkom (Grimmy mają lepsze, w stylu bądź pracowita i mądra). Dwa - daje fałszywe nadzieje, że w końcu będziesz łabędziem. HUIATAM Prawie ćwiartka wieku i gdzie moje białe pióra?!
Reposted fromawita awita viamole-w-filizance mole-w-filizance
naiko6
07:31
8706 f2c7 500
Reposted fromexistential existential vianutt nutt
naiko6
07:26
naiko6
07:20
6382 0447
Reposted fromdeadwolf deadwolf vianutt nutt
naiko6
07:06
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru vianutt nutt
naiko6
07:01
7696 54f7
Reposted fromretaliate retaliate viaMigotliwa Migotliwa
naiko6
05:46

May 17 2017

naiko6
20:46
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

May 05 2017

23:36
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasadakoo sadakoo

April 29 2017

naiko6
20:56
To taki rodzaj smutku, gdy płaczesz pod prysznicem, albo siedząc na parapecie przy otwartym oknie zastanawiając się czy nie skoczyć. 
Reposted fromoiv13 oiv13
naiko6
20:56
1101 9139 500
Reposted fromShini Shini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl