Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

naiko6
22:27
2959 849a
Reposted fromnataliablus nataliablus viaPrzygnebiona Przygnebiona
naiko6
22:19
naiko6
22:17
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

April 25 2017

naiko6
18:48
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaiblameyou iblameyou
naiko6
18:37
naiko6
18:36
5235 84d5
Reposted fromkatsiu katsiu viamole-w-filizance mole-w-filizance
naiko6
18:29
18:17
8427 6879
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
naiko6
18:17
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPrzygnebiona Przygnebiona
18:16
0497 3295
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasatyrlane satyrlane
naiko6
17:49
naiko6
17:49
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viasatyrlane satyrlane
17:49
naiko6
17:48
naiko6
17:42
naiko6
17:40
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viajezderkusie jezderkusie
naiko6
17:40
Nie chcę romantycznej miłości z pocałunkami na ulicy, chwaleniem się uczuciem całemu światu. Chcę po prostu chodzić z Tobą po mieście za rękę, palić z Tobą fajki, śmiać się z głupot, pić razem wódkę, jarać blanty i robić Ci kanapki. Chcę zrozumienia, szczerości i trochę chorego dystansu, żeby to co nas łączy wzbudzało takie same emocje zawsze jak na samym początku. Pijmy z jednego kubka. Zbierajmy drobne na fajki. Nie przesadzajmy.
Reposted frompoppyseed poppyseed viajezderkusie jezderkusie
naiko6
17:39
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnikotyna nikotyna viajezderkusie jezderkusie
naiko6
17:37
3892 3aed 500

April 07 2017

naiko6
21:37
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahardqorem hardqorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl