Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

naiko6
22:12
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
naiko6
22:08
naiko6
22:06
naiko6
21:58
9353 5b98
Reposted fromadder adder viakatastrofo katastrofo
naiko6
21:45
naiko6
21:45
9930 4190 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viakatastrofo katastrofo
21:42
8215 8b34
Reposted fromerial erial viayouaresonaive youaresonaive
naiko6
21:38
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamissljud missljud
naiko6
21:37
5932 691d
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrinch grinch
naiko6
21:36
3564 bfac
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viagrinch grinch

June 10 2019

naiko6
22:07
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
naiko6
21:52
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viasatyrlane satyrlane
naiko6
21:51
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany

May 22 2019

naiko6
21:59
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaszydera szydera
naiko6
21:59
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatastrofo katastrofo
naiko6
21:57
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viakatastrofo katastrofo
naiko6
21:56
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaveronica-o veronica-o

May 15 2019

naiko6
21:06
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaNataly Nataly

May 14 2019

naiko6
20:21
9423 a4a3 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viasatyrlane satyrlane

May 13 2019

19:03
7751 5aed 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl