Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

naiko6
17:34
7719 0dda 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKciukWzupie KciukWzupie
17:33
5688 07b5 500
naiko6
17:29
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamissljud missljud
naiko6
17:17
3828 dcfd 500
u wot m8?
Reposted fromvolldost volldost viaKciukWzupie KciukWzupie
17:11
Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamissljud missljud

October 15 2017

naiko6
22:44
2433 7c73
Reposted fromWicher Wicher viaKciukWzupie KciukWzupie
22:26
22:24
9250 f121 500

sergle:

day 13: plague witch

naiko6
21:57
3281 b379 500
Jarosław Borszewicz
naiko6
21:42
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viairmelin irmelin
naiko6
21:42
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viairmelin irmelin
21:42
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viairmelin irmelin

October 12 2017

19:36
6618 d347
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
naiko6
19:36
Reposted fromdoyourmath doyourmath viairmelin irmelin
naiko6
19:26

October 06 2017

naiko6
23:43
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viairmelin irmelin
naiko6
23:36
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou vianutt nutt
naiko6
23:36
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou vianutt nutt
23:36
3773 d70f
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vianutt nutt
naiko6
23:33
5638 3ead 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl