Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

naiko6
09:43
Wódka, gin, rum, tequila, burbon, scotch. Wszystko jedno. Po prostu dajcie mi drinka. Dobrego mocnego alkoholowego drinka. Mówię sobie, że chcę tylko jednego, ale wiem, że to nieprawda. Chcę kurwa pięćdziesiąt.
— james frey
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajezderkusie jezderkusie

March 24 2017

23:40
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

March 22 2017

22:04
8474 86e2 500
Reposted fromgayscreaming gayscreaming
19:21
3185 c128

myverycrazyworld:

Salem described my life.

Reposted fromfanny-ann fanny-ann
naiko6
05:50
Zgodziłem się jej pomóc nie tylko dlatego, że jestem przyjacielem, lecz także dlatego, że jestem mężczyzną. I kiedy kobieta prosi cię o seks i o orgazm, nie myślisz o tym. Zgadzasz się.
— "Układ" Elle Kennedy
Reposted frommy-whole-self my-whole-self

March 21 2017

22:28
8227 0dbf 500
naiko6
22:27
7544 5a69
Reposted frometernaljourney eternaljourney
naiko6
22:27
7585 1b71
Reposted frometernaljourney eternaljourney
naiko6
22:22
Nie lubię być określana, ograniczana. Nie lubię przechodzić przez filtr społecznych przekonań. Stereotypy mnie nudzą. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
22:18
6108 6a44 500

angel-fxce:

This is so sad

Reposted fromNahara46 Nahara46

March 15 2017

05:50
6698 a140 500

cwote:

Keep going. Each day is a victory.

Reposted fromakish akish

March 14 2017

naiko6
22:09
9102 7e95 500
Reposted bysmyrrrSkydelanpannakreatura

March 11 2017

00:14
7054 d289 500
Reposted fromBennyLuc BennyLuc vianutt nutt
naiko6
00:14
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianutt nutt
naiko6
00:14
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence vianutt nutt

March 10 2017

naiko6
23:43
4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasatyrlane satyrlane
naiko6
23:42
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze ma wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromlabellavita labellavita viasatyrlane satyrlane
23:41

March 06 2017

naiko6
22:31
8595 a1bc 500
Reposted fromhomczi homczi viamaybeyou maybeyou
naiko6
21:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl