Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

naiko6
21:06
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaNataly Nataly

May 14 2019

naiko6
20:21
9423 a4a3 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viasatyrlane satyrlane

May 13 2019

19:03
7751 5aed 500
naiko6
18:52
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
naiko6
15:26
6293 2ba2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
naiko6
15:25
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viauciekam uciekam
naiko6
15:25
Jest kilka tematów na świecie, które robią na mnie wrażenie od dziecka. Wypaliły w moich połączeniach mózgowych jakiś trakt synaptyczny i wciąż mi towarzyszą. Uporczywie do nich wracam. Porządek – chaos. Ruch – bezruch. Możliwość poznania. Wielość punktów widzenia. Sprawiedliwość, prawo moralne. Śmierć – odrodzenie.
Olga Tokarczuk
Reposted fromciarka ciarka

May 12 2019

naiko6
18:54
7927 e5b2 500
shameless.

November 04 2018

naiko6
19:24
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
naiko6
19:23

October 01 2018

naiko6
20:00
6836 056b
Reposted frompauliecho pauliecho viatake-care take-care
naiko6
19:57
4557 b90b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via0 0
naiko6
19:57
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater via0 0

August 04 2018

naiko6
09:48
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
naiko6
09:48
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
naiko6
09:45
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
naiko6
09:42

April 23 2018

naiko6
21:53
1155 6e0a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianutt nutt
naiko6
21:52
2465 870d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianutt nutt
naiko6
18:43
Prawda została wypowiedziana, chcę się zestarzeć z Tobą, 
Bo wszystko co mamy, jest wszystkim czego chcę.
— The Rubens - Elvis
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl