Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

naiko6
21:40
1870 5836 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianutt nutt

October 30 2017

naiko6
19:21
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
naiko6
19:21
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
naiko6
19:19
6404 9a51
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
naiko6
19:18
3198 d471 500
Reposted fromluksfer luksfer viaiblameyou iblameyou
19:09

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaPrzygnebiona Przygnebiona
19:08
naiko6
19:05
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viazbroo zbroo
naiko6
18:50
naiko6
18:50
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka viaPrzygnebiona Przygnebiona
naiko6
18:48
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viairmelin irmelin
18:46
1331 ef70 500

lastjedie:

Kit Harington photographed by Shayne Laverdiere

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
naiko6
18:25
2658 1a46
Reposted fromprblms prblms viaKciukWzupie KciukWzupie

October 18 2017

naiko6
17:34
7719 0dda 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKciukWzupie KciukWzupie
17:33
5688 07b5 500
naiko6
17:29
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamissljud missljud
naiko6
17:17
3828 dcfd 500
u wot m8?
Reposted fromvolldost volldost viaKciukWzupie KciukWzupie
17:11
Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamissljud missljud

October 15 2017

naiko6
22:44
2433 7c73
Reposted fromWicher Wicher viaKciukWzupie KciukWzupie
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl