Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

naiko6
23:12
3940 119f
Reposted fromEtnigos Etnigos viawojna wojna
naiko6
22:11
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
22:09
Codziennie boję się,że zdasz sobie sprawę z tego jak bezsensownie jest bycie przy mnie i mimo obietnic odejdziesz
— jedna-wielka-pomylka (via jedna-wielka-pomylka)
Reposted fromdivi divi viapsycha psycha
naiko6
22:09

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapsycha psycha
naiko6
21:53
Reposted fromFlau Flau viaKciukWzupie KciukWzupie
20:47
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viacholera cholera
20:44
9882 1357 500

January 24 2018

naiko6
22:31
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaxkseoul blaxkseoul
naiko6
22:26
głupia dziewczyno, wyobrażasz sobie niestworzone rzeczy, a potem zawsze się rozczarowujesz.
Reposted fromawaken awaken viabiri biri
naiko6
22:23
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
naiko6
22:23
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
naiko6
22:21
Kiedy jest się długo pozbawionym radości, już się przestaje jej spodziewać i pragnąć, a kiedy niespodziewanie zastuka do naszych drzwi, otwieramy je ze strachem, czy nie jest zamaskowanym cierpieniem.
— Carmen Sylva.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

January 19 2018

naiko6
20:23
naiko6
20:17

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
naiko6
19:56
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
naiko6
19:30
naiko6
19:30
naiko6
19:28
Reposted fromFlau Flau viaKciukWzupie KciukWzupie
naiko6
19:24
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
naiko6
19:23
0099 1bd7

Pierrot le Fou
Reposted fromiblameyou iblameyou viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl